Loading...
Zwervend in Amsterdam – Straatfotografie Nederland 2019-08-12T09:31:08+02:00

Als ik het verhaal in woorden kon vertellen
hoefde ik niet met een camera te sjouwen!

Daklozen worden aan hun lot overgelaten…

De groep daklozen is de laatste jaren enorm toegenomen. Ondanks alle goede bedoelingen lukt het niet om dit probleem naar behoren op te lossen. De opvang van het groeiend aantal daklozen in Amsterdam laat te wensen over. Ze krijgen onvoldoende toegang tot de opvang en als ze eenmaal ‘binnen zijn’ worden ze nauwelijks verder geholpen in het zetten van stappen. Door een gebrek aan opvangplaatsen staan ze gemiddeld een jaar op de wachtlijst. Dit staat in het  verschenen rapport Wachten op Opvang van de Rekenkamer Amsterdam.

“Bijna 1100 mensen hebben vanwege de strenge criteria rond zelfredzaamheid geen recht op maatschappelijke opvang terwijl ze meerdere problemen hebben. De aanvraag voor een plek in de maatschappelijke opvang wordt door daklozen als te complex ervaren. De zorg voor deze groep kwetsbare mensen wordt nodeloos duur. Ook kunnen de mensen hun eigen situatie niet verbeteren.

In 2016 vroegen 2900 mensen een plek in de opvang aan en werden er 1107 afgewezen. Deze afgewezen mensen worden niet actief doorverwezen naar andere hulpinstanties zoals intensieve nachtopvang, maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening. Ook is er tijdens het wachten op huisvesting te weinig hulp.

Portfolio zwervend in Amsterdam

Load More Posts

Als fotograaf concentreer ik me op shots boordevol echte emoties, mooie momenten en creativiteit.

Daklozen worden aan hun lot overgelaten...

Het aantal daklozen neemt volgens de Rekenkamer vooral in de grote steden flink toe. Uit cijfers van het CBS blijkt dat hun aantal sinds 2009 bijna is verdubbeld: van 17.500 tot 30.500 in 2016.  Ruim een derde verblijft in een van de grote steden; van hen loopt ‘een redelijk groot aantal’ rond in Amsterdam. Ze slapen op straat of vinden een plekje in de nachtopvang, het passantenpension of bij vrienden of familie. Zo’n 70 personen slapen in de winter van 2016 en 2017 per nacht op straat.

De wachtlijst voor de instroom in de opvang steeg in Amsterdam van 788 cliënten begin 2015 tot 878 begin 2017.  Het overgrote deel van de daklozen is man en rond de veertig jaar. Meer dan de helft heeft geen Nederlandse nationaliteit en is laagopgeleid. Schulden, huisuitzetting, een relatiebreuk of ontslag uit een instelling zijn de meest genoemde oorzaken van dakloosheid.

“Fotograferen leerde ik door het te doen, door iets fantastisch moois te maken, door te falen en door te verbeteren”

www.straatfotografieamsterdam.nl 

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Marcel Wennink. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen,
aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf (c) 2018.
error: Content is protected !!