AVG en Straatfotografie

AVG en straatfotografie kan dit nog wel samen? Inmiddels zijn er al verschillende artikelen verschenen in de media. Straatfotografen hebben altijd al te maken gehad met portret- en auteursrecht. In het kort gezegd: iemand op straat fotograferen mag altijd (lees openbare ruimte), als iemand wil dat je de foto delete hoef je deze niet te verwijderen ook al denken veel beginnende fotografen van wel.

In de nieuwe privacywet, die in Nederland is ingevoerd als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en regelt hoe er omgegaan moet worden met persoonsgegevens staat dat personen  er zeker van moeten zijn dat hun privacy gewaarborgd wordt en dat zij toestemming moeten geven voor het gebruik van hun gegevens. In de praktijk betekent dit dat ook uw toestemming moet worden gevraagd om persoonsgegevens te mogen bewaren en te gebruiken voor bijvoorbeeld een eenvoudige mailing. Maar hoe zit het dan nu met straatfotografie? Valt een foto die gemaakt is onder persoonsgegevens? het antwoord is ja.

Dit betekent dan dat iemand herkenbaar is afgebeeld op de foto. De betreffende persoon zal ook altijd toestemming moet geven als je bijvoorbeeld de foto op social media gaat plaatsen, indien iemand toch bezwaar heeft dan kan deze persoon zich altijd beroepen op het portretrecht. Echter in de praktijk is het onmogelijk om aan iedereen toestemming te vragen vooral als er meerdere personen op een foto staan. Zolang het geen aanstootgevende foto is zal er vaak geen bezwaar worden gemaakt. Nieuw is dat in de nieuwe AVG de privacy veel zwaarder telt. Hiermee wordt de persoon waarvan de privacy is geschonden beter beschermd. Bijvoorbeeld: bij een toetsing van de privacy schending, door een rechter zal meestal in het voordeel van de betreffende persoon zijn en niet in het belang van de fotograaf. Op dit moment bestaat er nog veel onduidelijkheid over straatfotografie en de AVG, dit zal ook nog wel een tijdje duren.

De Nederlands Vereniging van Journalisten geeft het volgende over straatfotografie:
“In de Nota van verslag over de Uitvoeringswet AVG is de volgende vraag opgenomen. Een persoon staat in Amsterdam op de Dam en maakt een foto van het paleis op de Dam. Op de foto zijn ook andere personen herkenbaar afgebeeld. Vervolgens wordt de foto online gezet. Is dit een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG? Daarop heeft de Minister voor Rechtsbescherming (Dekker) het volgende geantwoord. Eerst moet worden vastgesteld of er überhaupt sprake is van een persoonsgegeven. Daarvoor moeten de personen die op een dergelijke foto op de achtergrond te zien zijn direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Dat lijkt bij willekeurige voorbijgangers op de Dam zeer de vraag.”

By | 2018-06-11T16:44:03+00:00 juni 9th, 2018|Nieuws|0 Comments
error: Content is protected !!