Amsterdam Underground

Amsterdam Underground biedt (ex-) daklozen en gebruikers een zinvolle dagbesteding die aansluit op hun kennis, kwaliteiten en vaardigheden. Onze gidsen hebben meestal een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de wandeling zetten zij hun verleden in om mensen te informeren over het leven als dakloze en over de gevolgen van middelengebruik. Amsterdam Underground biedt mensen uit de doelgroep de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden op een positieve wijze in te zetten waardoor zij hun kwaliteiten en talenten verder kunnen ontwikkelen.

De gidsen van Amsterdam Underground stadswandelingen zijn allemaal ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving en dak- en thuisloosheid. Ze hebben vaak moeten (over)leven in moeilijke omstandigheden waardoor ze kennis en vaardigheden ontwikkelde die zij nu positief inzetten tijdens de stadswandelingen. Door het overdragen van deze kennis aan onze klanten, en de dialoog die daaruit ontstaat, geven zij inzicht in het leven van mensen bij wie het allemaal net even anders is gelopen. Het zorgt daarmee voor meer begrip voor (ex)verslaafden binnen de samenleving en bestrijdt daarmee het stigma dat zij soms dagelijks ervaren. Dit project draagt bij aan het zelfvertrouwen, de eigenwaarde en het vergroten van de zelfredzaamheid van de gidsen. Het uiteindelijke doel is om het project volledig uit te laten voeren door mensen uit de doelgroep.

Via: Amsterdam Underground

By | 2018-06-14T13:37:58+00:00 juni 14th, 2018|Nieuws|0 Comments
error: Content is protected !!